Kurban Bağışı

Kategoriler:

Açıklama

Kurban bağışlarınız kurslarda eğitim gören öğrencilere, dul, yetim ve yoksullara ulaştırmaya bu yılda devam ediyoruz..!

Adak, Akika, ve Şükür benzeri niyetler ile kesilmek ve etini dağıtmak üzere Vakfımıza verdiğiniz vekâlet ile İslami kurallara uygun bir şekilde kesimleri yapılır ve ihtiyaç sahiplerine tutanak karşılığı teslim edilir.

Unutmayın ki ne kurbanların etleri, ne de kanları asla Allah’a ulaşacak değildir.

Lâkin Ona ulaşan tek şey, kalplerinizde beslediğiniz takvâdır, Allah saygısıdır. (Hacc,37)

 

 

 

 

 

Adak Kurbanı..!

Hanefi ve Şafii mezhebine göre, Allah-u Zülcelal’in rızasını kazanmak ve O’nu yüceltmek için bir kurban adanması halinde, onu kesmekte vaciptir.

Çünkü ibadet cinsinden her hangi bir şeyi adayan kimse, onu yerine getirme konusunda Allah-u Zülcelal’e söz vermiş demektir.

 

 

 

 

 

Adak kurbanı konusunda şu hususlara dikkat edilir:

Adak kurbanının etinden, adayan kimsenin kendisi, hanımı, annesi, babası, daha yaşlı olan büyük annesi, büyük babası, çocukları ve torunları ve dini yönden zengin durumda olanlar yiyemezler.

Bu derece de yakın olan kimselerin ve zenginlerin, adak kur-banının etinden yemiş olmaları halinde, yedikleri miktarın bedelinin, adak sahibi tarafından fakirlere dağıtılması gerekir.

Akika Kurbanı..!

Akika, yeni doğan çocuğun başında görülen tüyün özel adıdır.

Bir çocuğun doğması üzerine, Allah-u Zülcelal’e şükür niyeti ile ve Allah rızası için kesilen kurbana Akika kurbanı denir.

Hanefi mezhebine göre böyle bir kurban kesmek mübahtır. Şafii mezhebine göre ise, böyle bir kurban kesmek menduptur. Akika kurbanı konusunda şu hususlara dikkat edilir:
1- ) Akika kurbanı, çocuğun doğumundan itibaren ergenlik çağına kadarki süre içinde kesilebilir. Ancak doğumun yedinci gününde kesilmesi daha uygundur.
2- ) Kurban niteliği taşıyan her hayvan, akika kurbanı olarak kesilebilir.
3- ) Akika kurbanı için, çocuğun erkek ya da kız olması arasında fark yoktur. Ancak erkek çocuk için iki koyun kesilmesi daha efdaldir.
4- ) Akika’nın etinden ve derisinden sahibi de dahil, herkes yararlanabilir.
5- ) Akika kurbanının kesileceği yedinci günde, çocuğun saçlarının kesilmesi ve saçlarının ağırlığınca altın ya da gümüşün fakirlere dağıtılması da müstehaptır.

Akika kurbanı hakkında hadisler.

Hz. Aişe (r.a.)’den şöyle rivâyet edilmektedir.
“Resul-i Ekrem (s.a.s.} bize erkek çocuklar için iki, kız çocukları için bir koyun “akîka” olarak kurban etmemizi emretti.” (İbn Mâce hadis no: 3163, Zebâih, no: 1515).

‘’Yine Hz. Âişe validemizin rivâyetine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.s.), torunları Hasan ile Hüseyin’in doğumlarının yedinci günü akika kurbanlarını kesmiş ve adlarını koymuştur. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI, 401)

Vekaleten kurban kesim organizasyonlarımız imkan dahilinde video ve fotoğraf ile kayıt esnasında vermiş olduğunuz cep telefonuna video ve fotoğraf olarak gönderilir.

Yardımlarınızı Cenab-ı Hakk’ın kabulünü niyaz eder, hayırlı günler dileriz.

Bağışlarınızı ONLİNE BAĞIŞ VEYA aşağıda bilgileri verilen katılım bankası ile yapabilirsiniz.

Banka Adı : KuveytTürk
Hesap Sahibi : Öz kevser Vakfı

İrtibat no: 0212 613 7 666
GSM no: 0533 254 1 480
GSM no: 0532 785 9 137